KIT 17.0 NORM

Preliminary Norm
(Raw Score / IQ Score)

4 / > IQ 190 (SD15)

 

3 / IQ 178 (SD15)

 

2 / IQ 165 (SD15)

 

1 / IQ 153 (SD15)